non-stick beläggning

Ytbehandling som ger bättre glidförmåga

Behöver du hjälp med non-stick beläggning? På iProcess Technologies i Löddeköpinge har vi lång erfarenhet av olika typer av ytbehandling.

Vad är non-stick beläggning?

Non-stick beläggningar består av antingen fluoroplaster eller keramer som har släpp- och klibbhämmande egenskaper.

 

Beläggningssystemen bildar en vaxliknande yta mot vilken flytande, fasta eller klibbande substanser inte fäster. Våra non-stickbeläggningar består framförallt av PFA och PTFE-polymerer och många av beläggningarna kan liknas vid teflonet på en stekpanna.

 

Exempel på användnings­områden för dessa ytbeläggningar är degtrattar och grytor inom livsmedelsindustrin; kar och tråg inom färg­industrin samt blandningstankar, stansvalsar och gjutformar inom plast- och gummi­industrin.

 

Genom att ytbehandla en komponent med non-stick beläggning så kan man öka livslängden på detaljen. Detta gör att du som företag sparar in på kostnader då användandet av rengöringsmedel minskar, likaså att behovet av nytillverkning av detaljer blir mindre samt att det blir färre stopp i produktionsprocessen.

 

Detta är positivt för miljön då man undviker stora mängder rengöringsmedel och inte heller behöver tillverka nya detaljer lika ofta, då vi kan belägga om de slitna delarna vilket minskar nytillverkningsbehovet ytterligare. 

Bild med non-stick beläggning

Hur fungerar det?

En non-stick ytbehandling för släpp och klibbhämning gör att detaljen får en vaxliknande yta som gör att olika substanser inte fäster på den. Detta gör att vår non-stick beläggning fungerar bra på till exempel grytor, degtrattar, tråg, färgkar, valsar mm. Genom vår process där vi använder oss av kombinationer av olika polymerer som genom lång erfarenhet och kunskap sprutas på detaljen, så skapas en yta som gör att olika substanser inte kan fastna och produktionsprocessen blir smidigare. 

Första steget i ytbehandlingsprocessen innebär avgasning/avbränning i ugn. Då avlägsnas smuts, oljor, gammal beläggning mm. från detaljen vilket måste göras för att den ska kunna ytbehandlas. Därefter maskeras komponenten på de delar som inte ska ytbeläggas, vilket görs utefter ritningar och överens­kommelse med kunden. Efter maskering sandblästras detaljen med aluminiumoxid för att säkerställa bra vidhäftning och helt ren yta innan själva ytbeläggningen kan påbörjas.

Efter blästring skickas detaljen vidare för den valda non-stick beläggningen (läs mer om TempCoat®, SafeCoat®, PlasmaCoat®). Beläggningsprocessen tar olika lång tid beroende på vald beläggning. Ofta beläggs de i flera olika lager och mellan varje lager torkas detaljerna i ugn, med varierande tid och temperatur. När sista lagret är på plats sluthärdas komponenterna i ugn, så kallad sintring. När non-stick beläggningen är klar kvalitetskontrolleras alla detaljer noggrant (okulär och känselbesiktning, samt mätning av yttjockleken) innan slutligt efter­arbete, packning och leverans.

Varför behövs non-stick beläggningar?

Ytbehandling med non-stick rekommenderas för industrier som upplever problem med att olika typer av klibbiga eller kemiskt aggressiva material fastnar på en metallkomponent och därmed stör produktionsprocessen. Genom att ytbehandla en komponent med en släpp­beläggning så bildas en vaxliknande yta mot vilken flytande, fasta eller klibbande substanser inte fäster.

Fördelarna med non-stick beläggningar

Det finns många fördelar med non-stick beläggningar för företag som arbetar inom industrin. När produktionsdelar blir klibbiga och igentäppta med olika flytande eller fasta substanser, så leder detta till produktionsstopp vilket blir kostsamt för ett företag. Det går åt tid, personal och rengöringsmedel åt dessa komponenter. Men genom att ytbehandla en detalj med en non-stick beläggning så hjälper vi ert företag att:

Optimering av produktionsprocessen

Tack vare färre driftstopp kan processen effektiviseras. 

Minskning av underhållskostnaderna

Tid och personal sparas in tack vare minskat behov av rengöring, därav lägre kostnader för företaget.

Lägre miljöpåverkan

Tack vare minskad användning av rengöringsmedel och minimerat behov av att tillverka nya detaljer till produktionen minskar företag sin påverkan på miljön

Är du i behov av en non-stick beläggning?

Non-stick beläggningar för bagerier

Användningen av non-stick beläggningar är vanligt förekommande inom livsmedelsindustrin, framförallt hos små och stora bagerier men även andra typer av fabriker och livsmedelsföretag. Ytbeläggningar är livsmedelsgodkända och går därför att använda i direktkontakt med livsmedel. Exempel på användningsområden är deggrytor, degtrattar och andra deg­behandlingslinjer, valsar, tankar, behållare, kar, bakformar mm.

 

Med hjälp av våra släppbeläggningar så kan inte smuts och exempelvis gamla degrester fastna på detaljerna, vilket gör att de går att använda under längre tid i produktionen. Produktions­processen blir då mer effektiv på grund av enklare rengöringsprocess och färre produktionsstopp. Ytbehandlingarna gör också så att ett företags komponenter får ett extra skydd mot smuts och rost, vilket påverkar dess livslängd. Genom att en detalj inte rostar så håller den längre och det är positivt ur både säkerhets- och miljötänk.

 

Vid avsaknad av ytbehandling kan exempelvis degresterna fastna och detta påverkar kvaliteten på kundens slutprodukt. Men genom att ytbehandla exempelvis en deggryta med en non-stickbeläggning får den ett extra skydd som gör att den håller betydligt längre än utan ytbehandling. Det blir också enklare för den som arbetar i processen att rengöra grytan och därmed hålla produktionen igång. Med andra ord så blir hela processen optimerad och mer kan produceras för att sedan förädlas vidare.

Släpp och klibbhämning till lim och tejp

Förutom bagerier, så är våra släppbeläggningar vanligt förekommande hos kunder som har problem med smältlim, tejp och etiketter som fastnar på olika komponenter. Genom att ytbehandla med en beläggning som har extremt goda klibbhämningsegenskaper så flyter produktions­processen på bättre och man får betydligt färre problem med komponenter som fastnar och klibbar igen. Det blir en mer störningsfri transport och minskat behov av driftstopp och rengöring uppstår.

 

Vissa av våra beläggningar har också bra motstånd mot slitage då de innehåller hårdmetaller (termisk sprutning, så kallad plasma) som ger ytan en annan typ av struktur och tålighet. Komponenterna kan då användas under längre tid i produktionsprocessen. När ytbehandlingen blivit sliten kan man belägga om detaljen, detta istället för att tillverka en helt ny detalj. Metallbeläggningen gör också att ytan blir mer tålig och klarar av hårda verktyg såsom knivar mm. Ytterligare en fördel med våra metallbeläggningar är att man kan få hög friktion samtidigt som man får mycket bra släppegenskaper. Detta är vanligt förekommande på olika typer av valsar som används i tryckpressar, konverterings- och non-wovenlinjer.

 

Med hjälp av våra släppbeläggningar så kan inte smuts och exempelvis gamla degrester fastna på detaljerna, vilket gör att de går att använda under längre tid i produktionen. Produktions­processen blir då mer effektiv på grund av enklare rengöringsprocess och färre produktionsstopp. Ytbehandlingarna gör också så att ett företags komponenter får ett extra skydd mot smuts och rost, vilket påverkar dess livslängd. Genom att en detalj inte rostar så håller den längre och det är positivt ur både säkerhets- och miljötänk.

 

Vid avsaknad av ytbehandling kan exempelvis degresterna fastna och detta påverkar kvaliteten på kundens slutprodukt. Men genom att ytbehandla exempelvis en deggryta med en non-stickbeläggning får den ett extra skydd som gör att den håller betydligt längre än utan ytbehandling. Det blir också enklare för den som arbetar i processen att rengöra grytan och därmed hålla produktionen igång. Med andra ord så blir hela processen optimerad och mer kan produceras för att sedan förädlas vidare.

Non-stick mot kemikalier

Många av våra non-stick beläggningar kan också fungera inom andra typer av industrier då de har egenskaper som gör att de även fungerar till släpp mot kemiska ämnen. 

 

Ytbehandlingarna har en hög kemisk beständighet mot flytande medier av skiftande karaktär. Användnings­områden är bland annat behållare, pumphus, blandningstankar, färgkar mm. som utsätts för starka rengöringsmedel, kemikalier eller lösningsbaserade färg och limmer.

bild på non stick ytbehandling

iProcess Technologies olika ytbehandlingar för non-stick

Våra ytbeläggningar kan appliceras på olika ytor från aluminium och stål till syntetiska material. I vår fabrik kan vi belägga både smått och stort. Vår kapacitet för polymerbeläggning är: 4900 x 2400 x 2400 mm och på valsar gäller längd 4500 mm och diameter 750 mm. Vid termisk sprutning (plasma) gäller följande mått: 2900 x 1600 x 1000 mm. Maxvikt är 2,5 ton.

 

Vi erbjuder olika typer av ytbehandlingar som fungerar utmärkt då släpp och klibbhämning efterfrågas. De tre mest förekommande är TempCoat®, SafeCoat® och PlasmaCoat® vilka alla har olika egenskaper och användningsområden.

TempCoat®

TempCoat® är ett beläggningssystem som innehåller bland annat polymeren PFA med goda klibb­­hämmande egenskaper samtidigt som den har god kemisk beständighet. Yt­behandlingarna är livsmedelsgodkända och de fungerar bra till deg, lim, färg, kemikalier mm. Användningsområden är grytor, gjutformar, valsar, pumphus, förseglingsbackar etc.

SafeCoat®

SafeCoat® är exempel på ett beläggningssystem som innehåller bland annat PTFE och Silikon med goda släppegenskaper. En SafeCoat®-beläggning fungerar mycket bra på stansvalsar, knivar eller skyddsplåtar som kommer i kontakt med tejp eller lim. En annan SafeCoat®-beläggning har andra egenskaper och har mycket bra släpp mot kemiska ämnen.

PlasmaCoat®

PlasmaCoat® är en beläggning som fungerar bra på applikationer som kräver slitagemotstånd och samtidigt extremt god klibbhämning. Ytans struktur ger bra grepp och styregenskaper samt hög friktion. Vår PlasmaCoat®- beläggning rekommenderas på valsar som används i tryckpressar och non-wovenlinjer, detta då smältlim, tejp och etiketter inte fastnar på ytan.

Hitta rätt non-stick beläggning hos iProcess Technologies

För att vi ska kunna hjälpa dig att hitta rätt non-stick ytbehandling är det en fördel om du har svar på nedanstående frågor då val av beläggning beror på många olika faktorer: 

  • Vad är det för material/substanser som kommer i kontakt med detaljen?
  • Önskas någon form av friktion? Hög eller låg?
  • Vilka temperaturer ska detaljen utsättas för (min och max)?
  • Finns någon påverkan från ånga, kemikalier och rengöringsmedel?
  • Utsätts detaljen för hårt slitage eller används den i en tuff miljö?
  • Finns önskemål gällande skikttjocklek på ytbeläggningen?
  • Måste beläggningen vara livsmedelsgodkänd?

Även komponentens storlek, utseende och material påverkar vilken typ av ytbeläggning som vi kan erbjuda dig. Ju mer information du kan ge oss, desto mer specifik och skräddarsydd lösning kan du få! Viktigt att ha i åtanke är att om en ytbehandling inte fungerar, så kan vi testa en annan då vi har många olika varianter att välja mellan!

Behöver du hjälp med non-stick beläggning?