Non-Stick beläggning

Non-stick beläggning på olika ytor

Inom många branscher kan man ha nytta av att använda non-stick beläggning på olika ytor. I dag hör vi ofta om stekpannor med beläggningen,men den kan också användas till så mycket annat.

 

Inom vilka branscher kan non-stick beläggning på olika ytor användas?

Den här typen av beläggning kan användas inom de flesta branscher då den är bra till mycket. Inom matindustri och förpackningsindustri, samt inom bilindustrin, används den ofta.

 

Non-stick beläggning inom industrier

Inom bilindustrin används ofta non-stick beläggning som rostskydd. Det läggs på bilen likt ett vax och det förhindrar att smuts, damm och vägsalt fastnar på bilens lackering och andra ytor. Om du vill slippa vaxa bilen lika ofta, eller om du inte har kunskaper om hur du ska gå tillväga kan en non-stick beläggning alltså vara ett bra alternativ.

När det gäller mat- och förpackningsindustrin är det kanske inte allt för förvånande att non-stick beläggning används. Inom mat har beläggningstypen varit vanlig under flera år i bland annat stekpannor och formar. Den förhindrar mat från att fastna och dessutom behöver man ofta inte använda något fett när maten ska tillagas. Samma sak gäller inom förpackningsindustrin. Med hjälp av beläggningen kan man använda något mindre förpackning, men trots det kommer innehållet enkelt ut. Mjölkpaket och andra pappersförpackningar som innehåller någon typ av vätska är ofta behandlade med non-stick beläggning och det gör att pappret inte suger åt sig av vätskan och börjar läcka igenom. Det är också lätt för en konsument att få ut allt innehåll ur förpackningen utan att det sitter fast på dess väggar. Behandlingen kan även fungera för metallförpackningar, till exempel konserver.

 

Varför använda non-stick beläggning?

När produkter inom till exempel plast eller olja ska tillverkas används ofta behandling med non-stick. Det beror på att materialet lättare ska lossna ur maskiner, formar och annat som behöver användas. Både plast och olja är mycket klibbigt till konsistensen och vill gärna sitta fast, men det förhindrar rätt beläggning.

Generellt sett behövs någon typ av non-stick beläggning vid i stort sett all produktion. Det som ska tillverkas ska helt enkelt inte fastna i maskinen och det krävs då att maskinens yta är matt och följsam. När non-stick används i tillverkningen uppnås det här. Som tillverkare kan man också känna sig säker på att smuts och annat inte kan fastna i maskinen och orsaka skador, missfärgningar eller fläckar på den färdiga produkten. Non-stick beläggning är med andra ord en förutsättning för att en produktion i både lite och stor skala ska fungera som det är tänkt sett både till säkerhet och renlighet oavsett vilket material som hanteras.

KONTAKTA OSS